Informatie over ons beleid

ONZE AFSPRAKEN GAAN DOOR.

Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak.

(update april 2021 )

 

Lees onderstaande informatie a.u.b. aandachtig door voordat u op uw afspraak komt.
Bij twijfel neem telefonisch contact met ons op.

Heeft u een afspraak bij ons ingepland staan dan gaat deze in principe door. Wij vragen u wel om rekening te houden met uw en onze gezondheid. Uiteraard zullen wij in dit proces nauwgezet de richtlijnen van de overheidsinstanties volgen en heeft uw gezondheid altijd onze hoogste prioriteit.

Telefonisch contact vóór uw afspraak
Wij vragen u altijd telefonisch een afspraak te maken. In dit telefoongesprek beoordelen we samen met u, of uw afspraak door kan gaan. Dit gesprek is noodzakelijk om u de juiste zorg te kunnen bieden. En zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de praktijk komen.

Triage
Wij vragen u om de volgende vragen voor uzelf te beantwoorden. Moet u er één met 'ja' beantwoorden neem dan contact met ons op.

- Heeft u nu corona?
- Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
- Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
- Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
- Bent u in thuisisolatie?
- Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, neem dan telefonisch contact met ons op.

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is, stel uzelf dan voor de zekerheid de volgende vraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Als het antwoord ‘ja’ is, kan een afspraak gemaakt worden. Als het antwoord ‘nee’ is, overleg dan met de tandarts/mondhygiënist.

Opmerking:
- Ook als mensen verkouden zijn door hooikoorts niet komen.
- Als iemand corona heeft gehad maar nu geen klachten meer heeft dan moet er minstens 14 dagen zitten tussen het verdwijnen van de klachten en de afspraak.

Om uw bezoek goed te laten verlopen vragen wij u:
- Uw tanden thuis te poetsen.
- Alleen naar de praktijk te komen.
- Niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, naar binnen te komen.
- 1,5 meter afstand te houden als u op de praktijk bent.
- Uw handen bij binnenkomst te wassen of desinfecteren.
- Verlaat de praktijk zo spoedig mogelijk na uw behandeling.
- Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

Wanneer u, iemand uit uw gezin, of uw huisgenoot last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts kunnen wij u helaas niet behandelen en moeten wij u indien nodig verwijzen naar gespecialiseerde tandartsen. Ook bij de kleinste twijfel, neem telefonisch contact met ons op en bespreek uw twijfel, gezondheidssituatie en tandheelkundige klachten.

Wij zorgen voor:
- Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer;
- Mensen met verkoudheidsklachten komen niet naar de praktijk: dit geldt zowel voor patiënten als voor teamleden;
- Na ieder bezoek desinfecteren wij de deurklinken als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen.

Ook zult u merken dat uw behandelaar meer afstand van u houdt en ook als hij of zij in gesprek met u gaat al een mondmasker, bril en handschoenen draagt.

De meest actuele informatie vind je op de website van het RIVM.